Uslovi korišćenja i prodaje

Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke  te  reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. www.alp.ba Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima. Trgovac je ABC SPORTING d.o.o., a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je trgovcu te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili pouzećem.

 

Na osnovu odredbe čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 6/12, 63/14) i čl. 43. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik BiH 25/06) privredno društvo ABC SPORTING d.o.o. ALP Outdoor shop, svoje cijenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.alp.ba

 

O B A V J E Š T A V A

- da se prodaja robe putem internet sajta www.alp.ba obavlja u okviru registrovane djelatnosti privrednog društva ABC SPORTING d.o.o.Alp Outdoor shop. Adresa za izjavljivanje reklamacije je: webshop@alp.ba

- da se osnovna obilježja robe mogu naći na sajtu www.alp.ba.

- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača Sl.glasnik RS 6/12, 63/14) i čl. 43. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik BiH 25/06) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.alp.ba smatra prodajom na daljinu.

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.alp.ba posjeduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namjenom koja je definisana u Deklaraciji; 

- da je prodajna cijena robe naznačena uz svaki artikal;

- da su sve cijene izražene sa uračunatim PDV-om;

- da je usluga isporuke robe besplatna za narudžbe koje su veće od 50 KM.

- kupljenu robu isporučujemo u roku od 3 dana putem kurirske službe koju birate u korpi, na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE.

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cijenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.alp.ba.

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.alp.ba može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;

- da potrošač prilikom kreiranja narudžbe pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i namjeni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

- da je sajt www.alp.ba dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavjestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamjenom, odnosno da zahtijeva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi sajt www.alp.ba.

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zamijeni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cjenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zamijeniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani ZAMJENA.

- da u slučaju prijema robe potrošač istu ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak od ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE.

- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani REKLAMACIJE.